Menu Zamknij

Od 1 stycznia zaczyna obowiązywać szereg zmian w podatku VAT, które nakładają na podatników nowe obowiązki, a także zaostrzają kary. Zapewne księgowi prowadzący wasze rozliczenia w biurach rachunkowych już o tym informowali, ale dla utrwalenia warto napisać o tym jeszcze raz.

 1. Od 1 stycznia 2017 r.mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Natomiast mikro przedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek od 1 stycznia 2018 r. W przypadku wątpliwości czy naszej firmy dotyczy ten obowiązek najlepiej zapytać księgowej lub w biurze rachunkowym.
 2. Od 1 stycznia 2017 r. niektóre firmy będą zobowiązane do składania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek ten obejmie przedsiębiorców:
  • mających już teraz obowiązek składania deklaracji podatkowych (a także informacji i rocznego obliczenia podatku) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • zarejestrowanych jako podatnicy V AT UE,
  • dokonujących dostaw objętych mechanizmem odwróconego obciążenia ( pamiętać należy o tym, że od stycznia 2017 r. poszerzony zostaje katalog usług objętych tym mechanizmem między innymi o niektóre usługi budowlane ). Pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten dotyczył będzie od 1 stycznia 2018 r. Nie zachowanie formy elektronicznej grozi karą jak za wykroczenie skarbowe. Przypomnijmy , że kara taka może wynieść maksymalnie nawet 40 tys. zł.

3. Od stycznia 2017 r. przewidziano też zmiany w prowadzonej ewidencji VAT.

Podatnicy zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Zmiana polega na dodaniu w ewidencji VAT dodatkowo danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, jak również NIP kontrahenta polskiego jak i zagranicznego, a także wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Kolejny obowiązek prowadzenie ewidencji VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018r. Dla wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali z usług biura rachunkowego będzie to zapewne bodziec do tego, by z takiej pomocy skorzystać.

4. Od stycznia 2017 r. wchodzą też w życie dodatkowe sankcje pieniężne w przypadku gdy podatnik w deklaracji VAT wykaże kwotę podatku niższą od należnej, nie złoży deklaracji i nie wpłaci kwoty zobowiązania podatkowego (w tym przypadku przewidziano sankcje w wysokości 30 %). Nie można więc sobie teraz pozwolić na opóźnienia w zapłacie VAT, nawet w sytuacji gdy brakuje nam środków np. z powodu opóźnień w zapłacie przez kontrahentów. Oczywiście ustawodawcy przewidzieli sytuacje, gdy sankcja taka nie będzie miała zastosowania o szczegóły jednak najlepiej dopytać u księgowej.

5. Wprowadzono nowe pojęcia oszustw podatkowych.  Jeśli podatnik zostanie przyłapany na wystawianiu „pustych” faktur, czyli takich które:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,

może zostać ukarany dodatkową stawką zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%. Ponad to wprowadzono zapis zgodnie, z którym:

kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie”

6. Wprowadzono też ograniczenia rozliczenia kwartalnego podatku VAT, a także zmiany ograniczające możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni, m. in.: wyłączenie możliwości uzyskania zwrotu VAT w przyśpieszonym terminie, gdy kwota VAT naliczonego przeniesiona z poprzedniej deklaracji przekracza 3.000 PLN,obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty w formie przelewu,obowiązek spełnienia nowych warunków przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług podatnik dotyczących dwóch kolejnych lat poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym podatnik występuje o zwrot VAT.

Wprowadzone zmiany dotyczą więc szerokiego aspektu działań przedsiębiorców i mogą wprowadzać duży niepokój. Warto więc w przypadku tak istotnych zmian skorzystać z fachowej pomocy biura rachunkowego lub wykwalifikowanej księgowej, zwłaszcza w przypadku niewielkich firm, które dotychczas rozliczały się samodzielnie.

 Agnieszka Gdula