Menu Zamknij

W styczniu 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy zgodnie, zgodnie z którymi wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi na podany przez niego rachunek bankowy. Zapłata w gotówce będzie możliwa tylko na podstawie pisemnego wniosku pracownika

W związku z tym pamiętajmy aby do 22 stycznia poinformować swoich pracowników o obowiązku podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie albo złożenia wniosku o wypłacie wynagrodzenia w gotówce. Na takie oświadczenie pracownik będzie miał 7 dni od daty poinformowania go przez pracodawcę.

Jeśli pracownik nie poinformuje nas o chęci odbioru pieniędzy w gotówce i nie poda numeru rachunku, to wypłatę odbiera w gotówce. Do ręki wręczamy mu pieniądze także, gdy termin wypłaty przypada na któryś z 7 dni danych na zastanowienie, jaką formę wypłaty nasz pracownik zastosować.

Pracownika, który nie będzie posiadał rachunku bankowego możemy poinformować o możliwości założenia podstawowego rachunku płatniczego, który jest bezpłatny, a banki mają obowiązek zakładania takich kont od sierpnia 2018 r.

Fot. kolaż Flickr/fotografia własna