Menu Zamknij

Co to jest księgowość?

-Księgowość to są działy i wydziały, żeby cymbały nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały 😉

Tak już na poważnie jednym z pierwszych pytań jakie dręczą początkujących przedsiębiorców jest kwestia czym się różni uproszczona księgowość od pełnej księgowości ( rachunkowości ) ? Zwykle pojawia się ono przy wypełnianiu formularza przy rozpoczynaniu własnej działalności i wówczas pojawia się konsternacja co wybrać i czym to się różni ?

W największym skrócie uproszczona księgowość to zasady ewidencjonowania dokumentów księgowych , które pozwalają nam w miarę szybki i nieskomplikowany sposób obliczyć jakie podatki powinniśmy zapłacić. Księgowość taka wykorzystywana jest głównie przez mikro przedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa i przybiera trzy podstawowe formy.

[box]

  • Karta podatkowa – wybrać ja mogą tylko niektórzy przedsiębiorcy prowadzący określone rodzaje działalności. Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od przychodu i poniesionych kosztów. Wpływ na wysokość kwoty ma natomiast rodzaj wykonywanej działalności , wielkość miejscowości, w której jest prowadzona oraz ilość zatrudnianych pracowników.
  • Ryczałt ewidencjonowany– w tym przypadku przedsiębiorca płaci określoną stawkę podatku uzależniona od przychodu, nie może jednak uwzględnić poniesionych kosztów prowadzenia działalności. Stawki podatku są tutaj niższe niż przy skali podatkowej , ale brak możliwości rozliczania kosztów powoduje, że nie zawsze ta forma opodatkowania będzie najbardziej opłacalna. Także i przy tej formie opodatkowania występują ograniczenia związane z rodzajem wykonywanej działalności.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów ( najbardziej popularna forma ) W tym przypadku przedsiębiorcy opłacają podatek od osiągniętego zysku czyli przychodu pomniejszonego i koszty . Podatek jest tu wyższy niż w przypadku ryczałtu. Można wybrać rozliczanie się według skali podatkowej ( 18 % i 32 % ) lub wybrać podatek liniowy 19 %. Zaletą tej formy jest to , że jeżeli firma nie osiąga zysku ( jest na stracie ) nie płaci podatku.

[/box]

Jakie są ogólnie zalety uproszczonej księgowości : jest to stosunkowo prosta i niedroga forma prowadzenia księgowości przeznaczona jednak dla tych przedsiębiorców, którzy nie potrzebują dokonywać szczegółowych analiz ekonomicznych swojej firmy , a do sprawnego funkcjonowania wystarcza im wiedza jakie mają przychody , ile zarabiają , i jakiej wysokości podatek należy wpłacić do urzędu za dany miesiąc.

Pełna księgowość( rachunkowość ) to już skomplikowany system ewidencji dosłownie wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie występują w danej firmie, zarówno tych gotówkowych jak i bezgotówkowych. W tym systemie , nie ucieknie żaden grosz . Zasady tej ewidencji opisane są w Ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standartach Rachunkowości , co powoduje , że wszystkie firmy używają tych samych zasad i dzięki temu jest możliwość porównywania danych finansowych. Pełna księgowość to nie tylko sposób na obliczenie podatku , ale narzędzie dzięki któremu można przeprowadzić dogłębną analizę ekonomiczna firmy w określonym czasie i dzięki temu sprawniej i efektywniej nią zarządzać. Ustawowo zobowiązane do prowadzenia tej formy księgowości są spółki kapitałowe , a także wszyscy przedsiębiorcy po przekroczeniu określonego progu przychodów, który w chwili obecnej wynosi 1,2 mln EURO.

Podsumowując zaletą pełnej rachunkowości jest możliwość uzyskania wszelkich możliwych danych niezbędnych do analizy finansowo-ekonomicznej firmy. Minusem jest to , że jest to forma mocno sformalizowania i skomplikowana , a co za tym idzie dosyć kosztowna w obsłudze , co może stanowić problem zwłaszcza dla mniejszych firm, które jednak zostały zobligowane do jej prowadzenia.