Menu Zamknij

Zdarzają się w naszym życiu sytuacje kiedy to zostajemy obdarowani dobrami materialnymi w postaci drobnych prezentów , ale także często samochodem , gotówką czy nieruchomością.

Nie ma zgryzu jeżeli jest to drobny upominek z okazji imienin czy świąt, problem zaczyna się gdy przedmiot darowizny ma większą wartość. Podatek taki może być dosyć bolesny dla obdarowanego, a jego stawki wahają się od 3 do nawet 20 %. Mając jednak odpowiednia wiedzę na temat zwolnień możemy uniknąć zapłaty tej daniny. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości darowizny oraz od tego od kogo ją otrzymaliśmy ( czyli od tzw .grupy podatkowej )

Kto jest zaliczany do poszczególnych grup podatkowych ?

do grupy I – małżonek, zstępni i wstępni ( czyli rodzice i dzieci ), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;
do grupy II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkówie innych zstępnych;
do grupy III – osoby niespokrewnione

Kto nie zapłaci podatku wcale ?

Podatku nie zapłacimy wcale jeżeli wartość darowizny nie przekracza 9637 zł – od osób z pierwszej grupy podatkowej , 7276 zł – od osób z drugiej grupy podatkowej , lub 4902 zł – od osób z trzeciej grupy podatkowej. Limity te dotyczą otrzymanych darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Członkowie najbliższej rodziny czyli osoby należące do pierwszej grupa podatkowej za wyjątkiem teściów, zięcia i synowej) nie płacą podatku od darowizny niezależnie od jej kwoty i wartości.

W celu uzyskania ulgi musimy:

[box]

  • Złożyć na urzędowym formularzu zawiadomienie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego,
  • w przypadku darowizny lub polecenia darczyńcy – gdy ich przedmiotem są środki pieniężne – udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym . Co jest w tym przypadku istotne przekazanie gotówki NIGDY nie jest zwolnione z podatku – na ww. warunkach. Jeśli otrzymamy pieniądze bezpośrednio do ręki, to musimy zapłacić podatek właściwy dla stawek z I grupy podatkowej.[/box]

W pozostałych przypadkach darowiznę obowiązani jesteśmy zgłosić na właściwym formularzu w terminie 1 miesiąca od daty jej otrzymania , a obliczony według skali podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego.

 

Wysokość podatku w grupie I
Kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 3% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek wynosi 308,30 zł + 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – podatek wynosi 822,20 zł + 7% od nadwyżki
ponad 20 556 zł.

Wysokość podatku w grupie II
Kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 7% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
Kwota nadwyżki pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł – podatek wynosi 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
Kwota nadwyżki od 20 556 zł – podatek wynosi 1 644,50 zł + 12% od nadwyżki
ponad 20556 zł.

Wysokość podatku w grupie III
Kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 12% darowizny nieobjętej zwolnieniem.
Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – 1 233,40 zł plus 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł.
Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – 2 877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad 20 566 zł.

W sytuacji gdy samodzielne wypełnienie formularza i naliczenie podatku sprawiać nam będzie problemy warto poszukać w pobliżu biuro rachunkowe , w którym księgowa za niewielka opłatą pomoże nam przebrnąć przez uciążliwe dla nas procedury.