Menu Zamknij

Jest to jedno z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców pytań związanych z prowadzeniem firmy i księgowości. Niewątpliwie rozpoczynając działalność gospodarcza należy zorientować się czy obowiązek instalacji takiego urządzenia będzie dotyczył także nas. Informacje na ten temat uzyskać możemy w każdym urzędzie skarbowym , ale bardziej kompleksową pomoc w tej kwestii uzyskamy odwiedzając swoje biuro rachunkowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek instalacji kasy fiskalnej spoczywa na tych przedsiębiorcach , którzy sprzedają produkty lub usługi osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej ( osobom prywatnym ) , a także rolnikom ryczałtowym. W związku z tym , jeżeli nasza działalność polega wyłącznie na współpracy z innymi firmami nie ma obowiązku używania kasy fiskalnej.

Co decyduje o momencie powstania obowiązku używania kasy fiskalnej ?

Przede wszystkim moment ten określa przekroczenie limitu obrotu sprzedaży . W 2014 r wynosi on 20 tys. , co oznacza że po przekroczeniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych w takiej wysokości należy rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Przy czym pamiętać należy, że dla osób rozpoczynających działalność w trakcie roku limit ten obliczany jest proporcjonalnie ( 20 tys. / 12 m-cy x ilość miesięcy przez jaką w danym roku prowadzimy działalność ). Zwolnienie może też być związane z rodzajem prowadzonej przez nas działalności i dotyczy np. usług telekomunikacyjnych , usług finansowo- ubezpieczeniowych, dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Ustawodawca przewidział też niestety sytuacje , kiedy obowiązek instalacji kasy powstaje od samego początku działalności niezależnie od obrotu i dotyczy on między innymi obrotu gazem płynnym , dostawami sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego , świadczeniem usług przewozów pasażerów , czy sprzedaży części samochodowych.

Jednak rozważając czy podlegamy obowiązkowi czy nie najlepiej upewnić się odwiedzając biuro rachunkowe lub najbliższy urząd.

Jakie są obowiązki związane z instalacją kasy fiskalnej ?

W ciągu 2 miesięcy po przekroczeniu limitu 20 tys. podatnik działający już dłużej niż rok ma obowiązek zakupu i instalacji kasy fiskalnej. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku obowiązek powstaje od dnia następnego po przekroczeniu limitu. O zamiarze ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego podając liczbę kas i miejsce ich użytkowania. Przy pierwszym zakupie kasy i spełnieniu warunków określonych przez ustawodawcę istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na jej zakup .Ulga taka wynosi 90% wartości netto kasy , nie więcej jednak niż 700 zł.

W tym przypadku także pomocne może być wybrane przez nas biuro rachunkowe , które przygotuje niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia kasy , jej fiskalizacji , a także do uzyskania ulgi.

O czym jeszcze należy pamiętać przy używaniu kasy fiskalnej ?

[box]

  • o konieczności wbicia sprzedaży na kasę i wydania oryginału paragonu kupującemu

  • o wykonaniu raportu dobowego na koniec dnia sprzedaży (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia), a także o wykonaniu raportu fiskalnego na koniec każdego miesiąca

  • wykonywaniu przeglądu technicznego kasy u serwisanta co najmniej raz na dwa lata

  • przechowywanie w odpowiednich warunkach raportów (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopii paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).[/box]

W przypadku nie przestrzegania powyższych obowiązków ryzykujemy utratą ulgi na zakup kasy fiskalnej lub sankcjami karno -skarbowymi.