Menu Zamknij

Już ponad miesiąc, bo od 1 września 2019 r. działa tzw. biała lista podatników VAT, która ma na celu umożliwienie skutecznej i szybkiej weryfikacji kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista umożliwia ci:

 • sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Jeśli przyjmujemy płatności powyżej 15 tys. zł warto sprawdzić, czy także i nasze rachunki rozliczeniowe znajdują się na liście. Pozwoli to potwierdzić wiarygodność naszej firmy u kontrahentów. Brak rachunku na liście lub błędny rachunek narazi na sankcje (jak choćby niemożność zaksięgowania płatności wykonanych na taki rachunek) twoich partnerów biznesowych, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r. W sytuacji gdy nasza firma zarejestrowana jest jako czynny podatnik vat i nie odnajdziemy naszych danych w rejestrze należy sprawdzić :

 • Czy firma posiada rachunek firmowy (konto firmowe)?
  Jeżeli nie mamy konta firmowego należy założyć taki rachunek rozliczeniowy w banku lub w SKOK
  Jeśli nie jesteś pewien czy rachunek, którego używasz w firmie, jest rachunkiem założonym do działalności gospodarczej, potwierdź to w swoim banku.
 • Czy zgłosiliśmy rachunek firmowy, którego teraz używamy, do urzędu skarbowego?
 • Czy bank przekazał numer rachunku firmowego do STIR?

Bank przekazuje numer rachunku rozliczeniowego do STIR automatycznie, jednak jeżeli masz konto firmowe i zgłosiłeś je do CEIDG lub urzędu skarbowego, a twoje konto wciąż nie jest widoczne w wykazie podatników VAT, warto to sprawdzić.

O czym trzeba koniecznie pamiętać :

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli dokonamy zapłaty swojemu kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będzie możliwości zaliczenia tej płatności do kosztów uzyskania przychodu Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew

Można uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym dokonujemy przelewu.

Fot. Pixabay