Menu Zamknij

Niewątpliwie biura rachunkowe lub księgowe, które prowadzą dokumentację rachunkową kobiet prowadzących działalność gospodarczą informowały, że od listopada zeszłego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania podstawy zasiłków macierzyńskich dla takich osób.

Poprzednio, aby uzyskać prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego wystarczyło by przyszłe mamy prowadzące własne firmy opłaciły dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe za jeden pełny miesiąc . Deklarując więc przez jeden pełny miesiąc najwyższą podstawę i opłacając składkę w wysokości ok 3,5 zł zł można było zyskać roczne świadczenie z ZUS w wysokości ponad 5 tys.

Obecnie podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy, który podlegał ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, będzie stanowiła suma :

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (aktualna podstawa: 2 433 zł),po odliczeniu 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe , z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn 1 / 12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, oraz liczby tych miesięcy.

Aby więc według obowiązujących przepisów uzyskać wysokie świadczenie należy składkę w pełnej wysokości opłacać przez 12 miesięcy.

Warto pamiętać też o tym, że okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorcza mama może nadal prowadzić działalność gospodarczą, co oznacza, że może ona nadal uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlega wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (opłacanie składek jest dobrowolne).

Jakie dokumenty należy przedłożyć do ZUS :

  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu,
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3b,
  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego określający okres pobierania tego zasiłku. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest on taki sam jak dla pracowników na etacie (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka).

Na złożenie dokumentów do ZUS mamy 21 dni od dnia porodu .W przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczenia na pewno pomoże księgowa lub biuro rachunkowe, które prowadzi nam księgowość.

Od stycznia tego roku osoby przedsiębiorcze mamy, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mają prawo ubiegać się o tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, płatne przez 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od urodzenia dziecka.

Od stycznia możliwość skorzystania z części zasiłku macierzyńskiego ma również ojciec dziecka, który nie jest pracownikiem, ale posiada ubezpieczenie społeczne (wraz ze składką chorobową) z innego tytułu. Na przykład, gdy matka dziecka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i wykorzysta tylko obowiązkowe 14 tygodni urlopu macierzyńskiego z pozostałej części takiego urlopu będzie mógł skorzystać ojciec dziecka, który np. prowadzi działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki społeczne , wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wcześniej mimo tego, że był osobą ubezpieczoną nie miał takiej możliwości. Warunkiem jednak skorzystania przez ojca dziecka z tego uprawnienia jest przerwanie działalności zarobkowej na czas sprawowania opieki nad dzieckiem ( inaczej niż w przypadku mam prowadzących działalność ).

W każdym przypadku gdy przyszłe mamy mają wątpliwości co do przysługujących świadczeń lub problemy z przygotowaniem dokumentów warto skorzystać z pomocy księgowej lub biura rachunkowego. Informacje na temat zasiłków uzyskać też można w terenowej placówce ZUS (najbliższa na naszym terenie znajduje się w Przemyślu).

Agnieszka Gdula