Menu Zamknij
W dniu dzisiejszym zaczęły obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej. Można więc złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
Dotyczy to osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku i opłacających składki na własne ubezpieczenia, płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 roku i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 roku, duchownych.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

  • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub
  • byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo
  • jesteś duchownym
Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 roku a także musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie ZUS