Menu Zamknij

Począwszy od rozliczenia za 2014r. zmianie ulegają zasady odliczania ulgi podatkowej na dzieci.

 

Do tej pory możliwe było odzyskanie ulgi do wysokości zapłaconego podatku . Niewykorzystana kwota ulgi po prostu przepadała. W roku obecnym możliwe będzie odzyskanie także niewykorzystanej kwoty , przy czym łączna kwota uzyskanej ulgi nie może przekroczyć kwoty będącej sumą zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wniosek taki składać się będzie na dodatkowym formularzu Pit/UZ , będącym załącznikiem do formularza Pit-37 lub Pit-36.Podwyższeniu uległy też kwoty przysługującego odliczenia na trzecie i kolejne dziecko . Na zmianach zyskają więc najbardziej rodziny z większą ilością dzieci uzyskujące niskie dochody.

Dla przypomnienia – ulga przysługuje na dzieci :

  • małoletnie
  • na każde pełnoletnie dziecko będące na utrzymaniu podatnika, które otrzymywało zasiłek ( dodatek ) pielęgnacyjny, lub rentę socjalną
  • nie ukończyło 25 roku życia i kontynuuje naukę

Ulga nie będzie przysługiwała jednak w przypadku zawarcia przez dziecko związku małżeńskiego, dzieci umieszczonych orzeczeniem sądu w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie, oraz tych które osiągnęły dochód przekraczający 3089 zł.

Kwoty jakie przysługują do odliczenia za każdy miesiąc są następujące :

  • 92,67 zł na pierwsze dziecko
  • 92,67 zł na drugie dziecko
  • 166,67 zł na trzecie dziecko
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

Trzeba pamiętać także o tym, że osobom wychowującym tylko jedno dziecko ulga będzie przysługiwała jeżeli dochody obojga rodziców pozostających przez cały rok w związku małżeńskim nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł, a w przypadku rodzica nie będącego w związku małżeńskim nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł. Wyjątkiem są rodzice samotnie wychowujący małoletnie dziecko dla, których limit wynosi również 112 000 zl.

Ponieważ nowy sposób rozliczania ulgi może budzić spore wątpliwości zachęcam do odwiedzenia biura rachunkowego , gdzie za niewielką opłatą księgowa sporządzi dla Państwa rozliczenie roczne wraz z wszelkimi odliczeniami do jakich macie prawo. Możliwe będzie także przesłanie przez biuro rachunkowe rozliczenia w formie elektronicznej, co zaoszczędzi Państwu czasu i skróci okres oczekiwania na zwrot ulgi.