Menu Zamknij

Wszystkim przedsiębiorcom , którzy zastanawiają się jeszcze nad tym jaką formę opodatkowania wybrać w 2015 r pozostało na decyzję już tylko dwa dni . Ostatecznie oświadczenie o tym czy wybieramy ryczałt , rozliczenie według skali podatkowej czy podatek liniowy 19 % powinno zostać złożone lub przesłane do urzędu skarbowego listem poleconym do 20 stycznia ( czyli do wtorku ).

Przy czym oświadczenia nie muszą składać ci przedsiębiorcy , którzy nie mają zamia ru zmieniać formy opodatkowania i chcą się rozliczać na takich samych zasadach jak w zeszłym roku.

W terminie tym oświadczenie powinni złożyć także małżonkowie między , którymi istnieje wspólność majątkowa osiągający przychody z tytułu najmu , podnajmu , czy dzierżawy jeżeli chcą , aby przychód z tego tytułu był w całości opodatkowany przez jednego z nich. W przypadku braku takiego oświadczenia będzie on opodatkowany przez obojga małżonków po równo .

20-stycznia to także termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień z tytułu prowadzonej działalności , a także za pracowników , ale o tym każdy przedsiębiorca chyba już pamięta.